03. Žo (druhá zľava) s priateľkami, Budapešť, 1930